[Rozmiar: 54069 bajtów]

Masy zalewowe na gorąco i zimno

Masy zalewowe na zimno przeznaczone są do przywracania utraconych właściwości warstw ścieralnych nawierzchni asfaltowych, tzn. uszczelnianie i przykrywanie porów, rakowin i szczelin w starych, wysuszonych oraz spękanych nawierzchniach asfaltowych. Jako środek naprawczy, a za razem zabezpieczający przed dalszą destrukcją. Polecana również
do nawierzchni nowych, lecz niedogęszczonych i zbyt porowatych, a przez to mało estetycznych. Głębokość szczelin i porów maksymalnie 8 mm.

Zalety:
• Trwałe i szybkie uszczelnienie i odświeżenie nawierzchni spękanej, zrakowaciałej, której pozostawienie spowoduje dalszą destrukcję oraz zniszczenia po zimowe,
• Realna poprawa przyczepności nawierzchni,
• Zdecydowana poprawa estetyki nawierzchni,
• Łatwa aplikacja bez konieczności używania maszyn
• Wysoka wydajność ok. 1kg/m2
Masy zalewowe na gorąco przeznaczone są do wypełniania fug, szczelin, pęknięć i dylatacji w nawierzchniach asfaltowych i betonowych, również po wymianie / naprawie żeliwnych i betonowych elementów uzbrojenia drogowego (włazy, wpusty).

Zalety:

• Elastyczne połączenie gwarantujące szczelność i buforowanie naprężeń temperaturowych
• Wysoka ciągliwość,
• Dobra przyczepność,
• Wysoka odporność na wysokie i niskie temperatury,
• Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych,
• Duża odporność na starzenie się wykonanego połączenia, odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

[Rozmiar: 9912 bajtów]

W naszym katalogu znajdą Państwo ceny katalogowe owych mas, oraz farb bitumicznych i klejów tikostropowych str 34.