[Rozmiar: 54069 bajtów]


Pompownie przydomowe


Pompownie przydomowe to uproszczone urządzenia do tłoczenia ścieków (głównie z gospodarstw domowych) stosowane wszędzie tam, gdzie standardowy układ kanalizacji grawitacyjnej jest niewykonalny.

Typoszereg obejmuje pompownie przeznaczone do ścieków deszczowych i sanitarnych oraz pompownie– do ścieków sanitarnych. Pompownie przydomowe zbudowane są z identycznych materiałów jak pompownie sieciowe, natomiast ich układ jest prostszy.

Standardowy typoszereg pompowni przydomowych charakteryzuje:
• możliwość stosowania w terenie najezdnym – poprzez zastosowanie betonowego zbiornika klasy C35/45 i włazu żeliwnego klasy D 400
• brak szafy sterowniczej – szybki i łatwy rozruch pompy zintegrowanej z pływakiem (wersja 230V)
• dowolne ustawienie kąta wlot-wylot przy instalacji urządzenia na budowie
• obsługa z poziomu terenu (zasuwa z wydłużeniem trzpienia, pompa i układ hydrauliczny na złączu hakowym)
• duża odporność na przerwy w zasilaniu – retencja 0,47 m3 umożliwia wykorzystanie pompowni jako zbiornika bezodpływowego (szamba).

[Rozmiar: 9912 bajtów]

Wycena pompowni na zapytanie.