[Rozmiar: 54069 bajtów]

Regulatory

Jeśli szukasz regulatorów, trafiłeś pod dobry adres. Odpowiednia regulacja cieków wodnych i deszczów odpływowych, jest bardzo istotna. Zastosowanie złych rozwiązań może grozić powodzią, podtopieniem kanalizacji, cofką lub skażeniem wód deszczowych, odbiorników ścieków itp. Z produktami z naszej oferty zapobiegniesz opisywanym zagrożeniom.

Aby zapobiegać podobnym zagrożeniom, Ecol-Unicon oferuje regulatory przepływu typu Mosbaek,
których głównymi zaletami są:

• brak zasilania elektrycznego
• brak ruchomych części i fizycznej blokady przekroju (brak awarii mechanicznych)
• swobodne przepuszczanie niewielkich zanieczyszczeń stałych
• możliwość zintegrowania z zasuwą odcinającą
• możliwość osiągnięcia wymaganego przepływu w dwóch punktach pracy,
co zapewnia:
• szybkie opróżnienie zbiorników retencyjnych
• zmniejszenie wymaganej pojemność zbiorników retencyjnych o 20–30%

[Rozmiar: 9912 bajtów]

Wycena regulatorów na zapytanie.