[Rozmiar: 54069 bajtów]


Skrzynki rozsączające

System skrzynek rozsączających przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie
oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych,
m.in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe
do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających.

[Rozmiar: 9912 bajtów]

Wycena skrzynek rozsączających na zapytanie.