[Rozmiar: 54069 bajtów]


Studnie tworzywowe Dn600, Dn630

Studnie Dn600, Dn630 to nowa generacja niewłazowych studzienek kanalizacyjnych z polipropylenu PP-B.
Studzienki te przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej
(bytowo-gospodarczej, deszczowej i ogólnospławnej) położonych w pasie drogowym w jezdni lub poza jezdnią.

Nowa generacja studzienek produkowana jest z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie.
Maksymalna głębokość posadowienia studzienek wynosi 6,0 m.
Studzienki są odporne na wodę gruntową 5,0 m zgodnie z normą PN-EN 13598-2.

[Rozmiar: 9912 bajtów]

Wszystkie elementy studni znajdą Państwo w naszym katalogu. Str 20,21