[Rozmiar: 54069 bajtów]


Studnie tworzywowe Dn1000

Studnie Dn1000 to nowa generacja włazowych studzienek kanalizacyjnych z polipropylenu PP-B.
Nowa generacja studzienek produkowana jest z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie.
Maksymalna głębokość posadowienia studzienek wynosi 6,0 m.
Studzienki są odporne na wodę gruntową 5,0 m zgodnie z normą PN-EN 13598-2.

Studzienki te przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowo-gospodarczej,
deszczowej i ogólnospławnej) położonych w pasie drogowym w jezdni lub poza jezdnią.

[Rozmiar: 9912 bajtów]

Wszystkie elementy studni znajdą Państwo w naszym katalogu. Str 22