[Rozmiar: 54069 bajtów]


Studzienki ściekowe, deszczowe Dn500

Betonowe studzienki DN500 służą w kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej do przechwytywania wód deszczowych
m.in. z ulic, placów parkingowych, itp., które przykanalikami odprowadzane są do kanalizacji deszczowej.

[Rozmiar: 9912 bajtów]

Wszystkie rodzaje studzienek ściekowych znajdą Państwo w naszym katalogu str 24