[Rozmiar: 54069 bajtów]


Separatory tłuszczu


W separatorach tłuszczu oleje organiczne ulegają separacji w wyniku rozdziału grawitacyjnego
oraz wykorzystania procesu flotacji. Cząstki tłuszczu, ze względu na gęstość mniejszą od gęstości wody,
gromadzą się na jej powierzchni.

Specjalnie ukształtowane deflektory, umieszczone wewnątrz korpusu separatora (na wlocie i wylocie), wymuszają odpowiedni przepływ ścieków oraz uniemożliwiają wydostanie się z separatora oddzielonych substancji tłuszczowych.
Zanieczyszczenia o większej gęstości, które dostają się wraz ze ściekami, opadają na dno zbiornika.

[Rozmiar: 9912 bajtów]

Wycena separatorów na zapytanie.