[Rozmiar: 54069 bajtów]

Geowłókniny

Geowłókniny są produktami tekstylnymi wytwarzanymi metodą klejenia (chemicznie albo termicznie) lub mechanicznego łączenia (igłowania albo przeszywania) luźnego układu (w postaci runa) włókien polimerycznych.
W produktach tych najliczniejszą grupę stanowią geowłókniny igłowane wytwarzane z włókien ciągłych lub z włókien ciętych.
Przy jednakowych masach powierzchniowych (wyrażonych w g/m2) geowłókniny charakteryzują się różną wytrzymałością mechaniczną, porowatością i wodoprzepuszczalnością - w zależności od rodzaju zastosowanych włókien
(PP, PES; włókna ciągłe lub cięte) i procesu obróbki (kalendrowanie).

Główne funkcje geowłóknin to:
-separacja i odwodnienie gruntu,
-wzmocnienie gruntu,
-drenaż budynków i obiektów inżynierskich,
-filtracja dachów "zielonych",
-usztywnienie ścieżek w ogródkach,
-drenaż ogrodów,
-stabilizacja podbudów parkingów i podjazdów,
-stablizacja i zabezpieczenie stawów i oczek wodnych,
-stabilizacja wałów i nasypów.

Obszary zastosowań geowłókniny:
... więcej

[Rozmiar: 9912 bajtów]

Różne rodzaje gewłóknin znajdą Państwo w naszym katalogu str 37, zachęcamy również
do składania zapytań, w ofercie posiadamy wszystkie rodzajenie.