[Rozmiar: 54069 bajtów]


Studnie betonowe, żelbetowe łączone na felc

Ten rodzaj studni ma również szerokie mają zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej
i ogólnospławnej do łączenia rur w zakresie średnic DN 110 - DN 1000 wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych.

Zastosowanie odpowiednich przejść szczelnych zapewnia trwałość i szczelność wsadzanych rur.
Elementy łączone są najczęściej przy pomocy zaprawy, lub bez niej.

[Rozmiar: 9912 bajtów]

Wszystkie średnice i rodzaje studni znajdą Państwo w naszym katalogu. Str 24,25