Oferujemy separatory lamelowe, koalescencyjne tłuszczu oraz separatory substancji ropopodobnych. Instaluje się je w sieciach kanalizacji deszczowej, aby czyściły wody opadowe narażone na skażenie nieodpowiednimi substancjami. Najczęściej stosowane są przy autostradach, drogach, parkingach, w strefach miejskiej komunikacji albo w zakładach przemysłowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.