[Rozmiar: 11144 bajtów][Rozmiar: 17406 bajtów]W tej kategorii proponujemy pompownie ściekowe i obiektowe oraz pompownie przydomowe. To uproszczone urządzenia stosowane do tłoczenia ścieków. Stosuje się je tam, gdzie nie można wykonać standardowego układu kanalizacji grawitacyjnej. Układ pompowni przydomowych jest prostszy niż pompowni sieciowych, mimo że są zbudowane z identycznych materiałów.