Wśród produktów związanych z ekologią oferujemy skrzynki rozsączające i neutralizatory odorów. Oferowane przez nas neutralizatory to systemy podwłazowe lub kominki nawiewno-wywiewne. Skrzynki rozsączające przeznaczone są do zagospodarowania wody deszczowej poprzez rozsączanie w gruncie i bezciśnieniowe rozprowadzanie.